تبلیغات
کانون ائمه بقیع (ع) روستای صرم - جدول کلاس های تابستانی


جدول زمان بندی کلاس های تابستانی


  زمان
بحث  ساعت
صبح  صرف ساده بعد از نماز صبح
عصر  عقاید, داستان, اخلاق و...ساعت۶ 
شب احکام ساعت۱۰ 

  • paper | بی صدا کلیک کن | آزمایشگاه شیمی